Home

personnel

บริการนักเรียน-นักศึกษา

   

 sar58.png

 

 

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE

ข่าวสารล่าสุด

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มวิชาธุรกิจ

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาสามัญ

กลุ่มวิชาการบัญชี

กลุ่มวิชาภาษาจีน

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาทักษะ

กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน2558

แบบฟอร์มโครงการ2557

แบบสรุปโครงการ2557

แบบฟอร์มส่งแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มการเขียนวิจัย

เอกสารการอบรมการพัฒนาศักยภาพฯครูฯ

แบบขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้

แบบฟอร์มวิชา อธท.2557

ปกงานวิจัย 2557

วิชาโครงการ2557(ล่าสุด)

เพลงมาร์ชวิทยาลัย

แบบประเมินโครงการวิชาชีพ ปรับปรุง 2558 ครั้งที่ 1

แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน การแข่งขันทักษะฯ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2558

  

แบบฟอร์มแผนการสอน 2559 

แบบขออนุญาตใช้แผนการสอน 

ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ

หลักสูตรการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ก.พ. 2559 ปัจฉิมนิเทศน์ นักเรียน ปวช. ชั้นปีที 3 นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2
4-6 ก.พ 2559 แข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา ครั้งที่ 29 กลุ่มภาคเหนือ จ.ลำพูน
8-12 ก.พ 2559

โครงการติวสอบ V-NET นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2

12 ก.พ 2559
พิธีซ้อมรับเกียรติบัตร และถ่ายรูปหมู่ แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 2558
13 ก.พ 2559 พิธีแสดงความยินดีแก่นักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา 2558
19 ก.พ 2559
ประกาศผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน 2/2558
20-21 ก.พ 2559 สอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2558
23-29 ก.พ 2559 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
1 มี.ค.-30 เม.ย. 2559 เปิดภาคเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2558
4 มี.ค. 2559 ประกาศผลการเรียนทางระบบ MIS
7-8 มี.ค. 2559 สอบซ่อม 0 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.
11 มี.ค. 2559 ประกาศรายชื่อจบหลักสูตร ปวช.3 และ ปวส.2
14-15 มี.ค. 2559 นักเรียน-นักศึกษา ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
16 มี.ค.-6 พ.ค. 2559 เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
31 มี.ค. 2559 นักเรียน-นักศึกษารับใบระเบียนผลการเรียน(รบ.) รอบแรก
1-3 เม.ย. 2559 มอบตัวนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
16 พ.ค. 2559 เปิดภาคเรียน 1/2559

 

 

ติดตามพวกเราทาง Facebook