Home

personnel

 

 

ผรบใบอนญาต02

ผจก02

ผอ02

บริการนักเรียน-นักศึกษา

   

 sar58.png

 

 

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE

ข่าวสารล่าสุด

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มวิชาธุรกิจ

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาสามัญ

กลุ่มวิชาการบัญชี

กลุ่มวิชาภาษาจีน

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาทักษะ

กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่

 

 

แบบประเมินครูและบุคลากร 2559

รายงานผลการปฏิบัติงาน2558

แบบฟอร์มโครงการ2557

แบบสรุปโครงการ2557

แบบฟอร์มการเขียนวิจัย

เอกสารการอบรมการพัฒนาศักยภาพฯครูฯ

แบบขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้

แบบฟอร์มวิชา อธท.2557

ปกงานวิจัย 2557

วิชาโครงการ2557(ล่าสุด)

เพลงมาร์ชวิทยาลัย

แบบประเมินโครงการวิชาชีพ ปรับปรุง 2558 ครั้งที่ 1

แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน การแข่งขันทักษะฯ ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2558

  

แบบฟอร์มแผนการสอน 2559 

แบบขออนุญาตใช้แผนการสอน 

ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ

หลักสูตรการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ติดตามพวกเราทาง Facebook