Home

personnel

บริการนักเรียน-นักศึกษา

   

 

 

Who's Online

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย CHIANGRAI COMMERCIAL VOCATIONAL COLLEGE

ข่าวสารล่าสุด

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มวิชาธุรกิจ

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มวิชาสามัญ

กลุ่มวิชาการบัญชี

กลุ่มวิชาภาษาจีน

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาทักษะ

กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก

เจ้าหน้าที่

 

 

แบบฟอร์มโครงการ2557

แบบสรุปโครงการ2557

แบบฟอร์มส่งแผนปฏิบัติการ

แบบฟอร์มการเขียนวิจัย

เอกสารการอบรมการพัฒนาศักยภาพฯครูฯ

แบบขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้

แบบฟอร์มวิชา อธท.2557

ปกงานวิจัย 2557

วิชาโครงการ2557(ล่าสุด)

เพลงมาร์ชวิทยาลัย

 

ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ

หลักสูตรการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-15 ก.ค. 58  สอบปลายภาคเรียที่ 1/2558 นักเรียน ปวช.3
16-17 ก.ค. 58 ซ่อม 0 นักเรียน ปวช.3
20-22  ก.ค. 58

อบรมก่อนฝึกงาน ของนักเรียน

ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1/2558

23 ก.ค. 58

ปฐมนิเทศก่อนฝึกงาน

นักเรียน ปวช.3  

27 ก.ค. - 25 ก.ย. 58

นักเรียน ปวช.3 ออกฝึกงานในสถานประกอบการ  

18 ก.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
21-25 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
28-29 ก.ย. 58 สอบซ่อม 0 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2
1 ต.ค. 58 นักเรียน นักศึกษาดูผลการเรียนทุกระดับชั้นปี วันสุดท้าย
1-11 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียนที่ 1/2558
3 ต.ค. 58 ประกาศรายชื่อจบหลักสูตร ปวช.3 และ ปวช.2 (ตกค้าง)
19 ต.ค. 58 เปิดภาคเรียน 2/2558
31 ต.ค. 2558 นักเรียน นักศึกษารับใบผลการเรียน (รบ.)

 

 

ติดตามพวกเราทาง Facebook