๏ปฟ
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีอัญเชิญเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ดอยทอง(ปึ่งเถ่ากง-ม่า)
ประมวลภาพกิจกรรม ฮักฮีตฮอย
ประมวลภาพ การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 11
ประมวลภาพ พิธีการลงนามบันทึกลงความร่วมมือ(MOU)
ประมวลภาพกิจกรรม Design YOU
ประมวลภาพ งานเฟื้องฟ้าชูช่อ พชร. คืนสู่เหย้า
ประมวลภาพ กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
ประมวลภาพ ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้น ปวช. ปี 3
ประมวลภาพ โครงการป้องกันการตั้งครรรภ์ในวัยรุ่นในสถานประกอบการ
ประมวลภาพ วันแสดงความยินดีกับผู้ที่จะจบการศึกษาประจำปี 2560
ประมวลภาพ ปัจฉิมของนักเรียน-นักศึกษา ปวช.ปีที่ 3 และปวส. ปีที่2 ประจำปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพ นักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมอบรมกฎหมายเยาวชน
ประมวลภาพ กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561
ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดเชียงราย
ประมวลภาพ กิจกรรมเดินเพื่อพ่อ รอยต่อสองแผ่นดิน และวันครูแห่งชาติประจำปี 2561
ประมวลภาพ เข้าค่ายลูกเสือนักเรียนปวช 1
ประมวลภาพ กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพ พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี
ประมวลภาพ กิจกรรมเปิดตัวเพลงมาร์วิทยาลัย
ประมวลภาพ วันประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2560
ประมวลภาพ การประชุมแข่งทักษะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนครั้งที่ 31 จ.ลำปาง
ประมวลภาพ กิจกรรมตักบาตรวันชาติ
ประมวลภาพ การนำเสนอนวัตกรรมที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ประมวลภาพ ตั้งศาลเจ้าที่
ประมวลภาพ นำเสนองานวิจัยประจำปี2559ที่ จังหวัดอุดรธานี
ประมวลภาพ หลักสูตรระยะสั้น
ประมวลภาพ กิจกรรมกีฬาน้องใหม่
ประมวลภาพ อบรมเรื่องเพศ
ประมวลภาพ อบรมการจัดการหลักสูตร
ประมวลภาพ กิจกรรมอบรมคุณธรรม
ประมวลภาพ ทวิภาคีและศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ประมวลภาพ กิจกรรมประกวด รีไซเคิล
ประมวลภาพ กิจกรรมบวงสรวงพ่อขุน ประจำปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพ กิจกรรมซ้อมแห่ขบวนบวงสรวงพ่อขุน
ประมวลภาพ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษาร.10
ประมวลภาพ รวมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวาย
ประมวลภาพ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประมวลภาพ กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2560
ประมวลภาพ กิจกรรมพิธีไหว้ครูภาคเช้าประจำปี 2560
ประมวลภาพ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
ประมวลภาพ กิจกรรมปรับพื้นฐานและรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพ วันประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560
ประมวลภาพ กิจกรรมอบรมก่อนฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.ปี3และปวส.ปี2
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพิธีสดุดีพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐