อัพเดต ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

ปรับปรุง ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560

เข้าสู่ระบบ    สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่ยังไม่มีรหัส
  • Username ให้ใช้ รหัสนักศึกษา
  • Password ให้ใช้ รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก